بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین حسین دخت


موارد یافت شده: 22

1 - مزایای زیست‌محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) (چکیده)
2 - Assessment of sidewalks Environmental Safety: A Case Study – Kish Island (چکیده)
3 - بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش (چکیده)
4 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
5 - ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی (چکیده)
6 - کاربرد مدل حمل و نقل برای برنامه ریزی شهر های کم کربن (چکیده)
7 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
8 - بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد (چکیده)
9 - ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزیهای غیر عمدی) (چکیده)
10 - نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب) (چکیده)
11 - بررسی و مطالعه تحلیلی علل وقوع تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی سال 1389 شهر مشهد و ارائه راهکارها (چکیده)
12 - بررسی پوسته های بتنی باینی (چکیده)
13 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
14 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
15 - عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
16 - مدیریت آلودگی صوت با رویکرد کاهش ترافیک (چکیده)
17 - تحلیل ومقایسه تطبیقی ایمنی در راه های ایران و کشورهای توسعه یافته در سال های1390و1391(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
18 - بررسی علل تامه تصادفت جرحی وفوتیبه تفکیک محدوده های سنی رانندگان در کلانشهرها(مطالعه موردی کلانشهر مشهددر سال 1389) (چکیده)
19 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
20 - پدافند غیر عامل در معماری وشهرسازی (چکیده)
21 - کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری (چکیده)
22 - بررسی ایمنی ترافیک در ایران و ارو پا(نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)