بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رمضان کاظمی گلیان


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی (چکیده)
2 - مطالعه هیدروشمیایی چشمه کارستی طاغدانلو، بهکده رضوی، جنوب غربی استان خراسان شمالی (چکیده)
3 - بررسی تحت الارضی سازندهای منطقه سملقان و نقش آن در کمیت و کیفیت منابع آب منطقه (چکیده)
4 - تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب چشمه دشتک، مهمترین چشمه واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی (چکیده)
5 - بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
6 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
7 - بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان (چکیده)
8 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
9 - نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (چکیده)