بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعید سعادت


موارد یافت شده: 19

1 - Mineralogical and Geochemistry of intrusive rocks south of Moein Abad (East Iran, Zirkouh Qaen) (چکیده)
2 - مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر، خراسان جنوبی (چکیده)
3 - مطالعه زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر (خراسان جنوبی) (چکیده)
4 - U–Pb Geochronology, Sr–Nd Geochemistry, Petrogenesis and Tectonic Setting of Gandab Volcanic Rocks, Northeastern Iran (چکیده)
5 - Geochemistry,petrology, and mineralization in volcanic rocks located in south Neyshabour,NE Iran (چکیده)
6 - کانی شناسی و سنگ شناسی، سنگ های آتشفشانی گستره ی گل چشمه، جنوب نیشابور شمال شرق ایران (چکیده)
7 - شکل گیری گارنت های موجود در توده ی گرانیتوئیدی دهنو، شمال غرب مشهد (چکیده)
8 - کانی شناسی، زمین شیمی، منشاء و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد (چکیده)
9 - نوع ساختمان منطقه ای گارنت در اسکارن های دره کاکوتی شمال غرب مشهد (چکیده)
10 - بررسی تأثیر درجه حرارت بر رفتار فیزیکی – شیمیائی خاکهای رسی مورد استفاده در آجر سفال (چکیده)
11 - Petrochemical characteristics of Neogene and Quaternary alkali olivine basalts from the western margin of the Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
12 - ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر) (چکیده)
13 - پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان (چکیده)
14 - مطالعات پترولوژی و ایزوتوپی در کانی سازی مس و طلای منطقه تنوره (چکیده)
15 - پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار) (چکیده)
16 - ژئوشیمی، پترولوژی و کانی سازی طلای - مس پورفیری تنورجه (چکیده)
17 - GEOCHEMISTRY OF QUATERNARY OLIVINE BASALTS FROM THE LUT BLOCK, EASTERN IRAN. AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, FALL MEETING (چکیده)
18 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه کجه فردوس (چکیده)
19 - Major, Trace and REE geochemistry of Paleo – Tethys Collision – Related Granitoids from Mashhad, Ira (چکیده)