بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: شادی بصیری


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفید (چکیده)
2 - تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آن (چکیده)
3 - تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار (چکیده)
4 - بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار (چکیده)
5 - بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن (چکیده)
6 - بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار (چکیده)
7 - شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (چکیده)
8 - بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها (چکیده)
9 - Pomegranate seed oil, an extremely rich and nutritious oil (چکیده)
10 - بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی (چکیده)