بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی جعفری


موارد یافت شده: 10

1 - Salting out in ACN/water systems: Hofmeister effects and partition of quercetin (چکیده)
2 - Comparison the clinical and parasitological findings ofMalignant Ovine Theileriosis in sheep and goat during an experimental study (چکیده)
3 - مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012 (چکیده)
4 - تاثیر نوعی پروبیوتیک بر کلومیزه شدن روده ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی (چکیده)
5 - نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان (چکیده)
6 - بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
7 - نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
8 - بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
9 - تشخیص بد شکلی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
10 - مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت (چکیده)