بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد رمضانی


موارد یافت شده: 7

1 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا (چکیده)
2 - بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس (چکیده)
3 - Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNT) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors( TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) (چکیده)
4 - Assessment of incorporating TLR9 agonist into conjugated PLGA-PEI as a vaccine delivery system for improving the immune responses (چکیده)
5 - بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی (چکیده)
6 - بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت (چکیده)
7 - تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق (چکیده)