بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود موسوی شیری


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
2 - بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی (چکیده)
3 - مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی (چکیده)
4 - سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
5 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
6 - بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی (چکیده)
7 - رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی (چکیده)
8 - پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک (چکیده)
9 - بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران (چکیده)
10 - محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام (چکیده)
11 - تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی (چکیده)
12 - بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات (چکیده)
13 - بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
14 - تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام (چکیده)
15 - توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار (چکیده)