بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ناصر حافظی مطلق


موارد یافت شده: 17

1 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش سوم: مدرس آزمایشگاه و کارگاه فنی چه کسی است؟ (چکیده)
2 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش دوم: آزمایشگاه و کارگاه فنی کجاست؟ (چکیده)
3 - سامانه سونار (چکیده)
4 - ایستگاه فضایی بین‌المللی (چکیده)
5 - ناوبری هوایی: اصول، کاربرد و تجهیزات (چکیده)
6 - رادارهای زمین‌نفوذ (چکیده)
7 - آشنایی با پارامترهای سیستم تنفس و معرفی دستگاه تهویه مکانیکی مصنوعی (چکیده)
8 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش نخست: مهندس کیست؟ (چکیده)
9 - Performance Analysis of PSO and GA Algorithms in Order to Classifying EEG Data (چکیده)
10 - مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر (چکیده)
11 - مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی (چکیده)
12 - مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر (چکیده)
13 - حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
14 - نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران (چکیده)
15 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
16 - مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
17 - حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)