بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Nazari


موارد یافت شده: 8

1 - An investigation on the effects of using double-airfoil blades on the torque of a Vertical Axis Wind Turbine by means of numerical simulation (چکیده)
2 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کرونا (چکیده)
3 - فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
4 - Scenario Planning of the Future of Sports Tourism Industry in Mashhad (چکیده)
5 - طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
6 - تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد (چکیده)
7 - طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
8 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (چکیده)