بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Mehrkish


موارد یافت شده: 15

1 - ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی در عیب‌یابی دسته‌موتورهای فعال چند محفظه‌ای با قابلیت خنک‌کاری (چکیده)
2 - بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‌موتور درون نصب در شناورهای دریایی (چکیده)
3 - ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
4 - تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور (چکیده)
5 - Introducing a Novel Active Multi-Chamber Engine Mount with Self-Cooling Capability with an Estimation of Vibrational Parameters (چکیده)
6 - بررسی اثرات جانبی ناشی از خنک کاری در دسته موتورهای نوین فعال چندمحفظه ای (چکیده)
7 - مطالعه ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته موتورها در بهبود عملکرد خودرو (چکیده)
8 - بررسی استانداردسازی و شبیه سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریک (چکیده)
9 - A Study on Systematic Procedure for Choosing the Best Powertrain Configuration in Hybrid Sedan Cars (چکیده)
10 - معرفی و مدلسازی دسته موتور نوین چند محفظه ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
11 - معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک (چکیده)
12 - طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان (چکیده)
13 - بررسی تاثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبرید موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور (چکیده)
14 - مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی (چکیده)
15 - بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان (چکیده)