بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elham Ansarifar


موارد یافت شده: 21

1 - Application of TOPSIS to evaluate the effects of different conditions of sonication on eggless cake properties, structure, and mass transfer (چکیده)
2 - Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method (چکیده)
3 - Performance of lentil and chickpea flour in deep-fried crust model (DFCM): oil barrier and crispy properties (چکیده)
4 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
5 - Novel multilayer microcapsules based on soy protein isolate fibrils and high methoxyl pectin: Production, characterization and release modeling (چکیده)
6 - Quantification of enzymatic browning kinetics of quince preserved by edible coating using the fractal texture Fourier image (چکیده)
7 - ارزیابی تاثیر افزون آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته(DFCM) (چکیده)
8 - اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
9 - A new technique to evaluate the effect of chitosan on properties of deep-fried Kurdish cheese nuggets by TOPSIS (چکیده)
10 - رزیابی تأثیر جایگزینی آرد عدس در فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات رئولویکی خمیرابه (چکیده)
11 - تأثیر افزودن آرد عدس و نخود بر فرمولاسیون خمیرابه برکاهش جذب روغن پوسته های سرخ شده (چکیده)
12 - ارزیابی تاثیر دما، زمان سرخ کردن و افزودن آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته (DFCM) (چکیده)
13 - Effects of Addition Lentil Flour on the Batter Formulation on Quality of Simulated Fried Crust by Using a Deep-Fried Model System (چکیده)
14 - ارزیابی تاثیرافزودن آرد نخود به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پوسته مدل سرخ شده (DFCM) (چکیده)
15 - Physicochemical Properties of Bell Pepper and Kinetics of Its Color Change Influenced by Aloe vera and Gum Tragacanth Coatings during Storage at Different Temperatures (چکیده)
16 - مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغ (چکیده)
17 - Suitability of Aloe Vera and Gum Tragacanth as Edible Coatings for Extending the Shelf Life of Button Mushroom (چکیده)
18 - Employing an intelligence model and sensitivity analysis to investigate some physicochemical properties of coated bell pepper during storage (چکیده)
19 - Studying Some Physicochemical Characteristics of Crust Coated with White Egg and Chitosan Using a Deep-Fried Model System (چکیده)
20 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه کنار (چکیده)
21 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)