بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elham Hakak Dokht


موارد یافت شده: 19

1 - The Effect of 4 Weeks of Strength Training and Beta-Alanine Supplementation on Anaerobic Power and Carnosine Level in Boxer Players (چکیده)
2 - مقایسه دو شیوه تمرین ترکیبی بر عوامل جسمانی و عملکرد تیراندازی در ورزشکاران تیرانداز (چکیده)
3 - تأثیر مصرف زیره کوهی همراه با تمرین هوازی در آب بر سطوح فیبرینوژن و تعداد پلاکت خون در زنان یائسه (چکیده)
4 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح فریتین سرمی، شاخص های گلایسمیک و لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
5 - The effects of plyometric training and β-alanine supplementation on anaerobic power and serum level of carnosine in handball players (چکیده)
6 - A comparison of CrossFit and concurrent training on myonectin, insulin resistance and physical performance in healthy young women (چکیده)
7 - تاثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصدچربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزن (چکیده)
8 - CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE) (چکیده)
9 - تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی BDNF و تعادل پویای مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
10 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه (چکیده)
11 - مقایسه میزان جابجایی عمودی و زوایای بدن در هنگام دویدن در افراد مبتلا به درد پهلو و سالم (چکیده)
12 - Effect of a Series of Yoga Exercises on the Level of Craving for Drugs, Mental Health, and Depression among Addicts during Rehabilitation Period (چکیده)
13 - مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدن (چکیده)
14 - تأ ثیر تمریىات چی رانینگ بر درد و تعادل ایستای افراد مبتلا بٍه شین اسپلینت (چکیده)
15 - تاثیر تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد ، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت (چکیده)
16 - Effect of vertical displacement of the body, on Exercise related transient abdominal pain (چکیده)
17 - مقایسه انعطاف پذیری عضلات در دانشجویان تربیت بدنی با و بدون صدمات مکرر (چکیده)
18 - The Effect of Aerobic Exercise on Cardiovascular Risk Factors in Women with Type 2 Diabetes (چکیده)
19 - اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار (چکیده)