بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoumeh Tajafari


موارد یافت شده: 27

1 - نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد (چکیده)
2 - Exploring the Relationship between Adolescents’ Use of Public Libraries and Their Academic Achievement (چکیده)
3 - Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship (چکیده)
4 - The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries (چکیده)
5 - امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد (چکیده)
6 - نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
7 - اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق (چکیده)
8 - An investigation into promotional methods of public library services and resources: users’ perspective (چکیده)
9 - Implementation of 5S Methodology in Public Libraries: Readiness Assessment (چکیده)
10 - مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر) (چکیده)
11 - شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه (چکیده)
12 - رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو (چکیده)
13 - Iranian Young Adults’ Perceptions and Use of Public Library Services (چکیده)
14 - وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان (چکیده)
15 - مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد (چکیده)
16 - دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
17 - مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد (چکیده)
18 - تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد (چکیده)
19 - نیازسنجی اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، پیش درآمدی بر طراحی خدمات برون کتابخانه ای (چکیده)
20 - میزان اضطراب و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی (چکیده)
21 - Accessibility and Use of Electronic Journals at Iranian University Libraries (چکیده)
22 - Title Evaluation of Medical Librarians’ Level of Information and Communication Technology Skills Based on MLA Statements: A study in Iran (چکیده)
23 - Users’ perception of Electronic Journals at Sharif University of Technology: A Case Study (چکیده)
24 - Electronic Journal Usage and Users Studies: Literature Review (چکیده)
25 - Users Reading Behaviors in Electronic Era: A Case Study in Iran (چکیده)
26 - Dependency on Electronic and Print Journals: A Case Study (چکیده)
27 - Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Library Staff Training: A Comparative Study (چکیده)