بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Rouholla Bagheri


موارد یافت شده: 16

1 - اولویت بندی شهرستان ها و تحلیل مکان یابی احداث فرودگاه در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
2 - Revolutionizing Supply Chain Sustainability: an Additive Manufacturing-Enabled Optimization Model for Minimizing Waste and Costs (چکیده)
3 - تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند (چکیده)
4 - BERT-deep CNN: state of the art for sentiment analysis of COVID-19 tweets (چکیده)
5 - بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق (چکیده)
6 - Identifying and ranking key technological capabilities in supply chain sustainability using ISM approach: case of food industry in Iran (چکیده)
7 - Identifying and Evaluating Factors Affecting User Privacy in the Smart City Using the Meta-Synthesis Method and the Fuzzy Dematel Technique (چکیده)
8 - Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad) (چکیده)
9 - بررسی تأثیر رهبری اخلاقی درک شده بر پنهان‌سازی دانش (نمونه پژوهش: یک شرکت خودروسازی) (چکیده)
10 - Design metaheuristic technique in order to locate airport construction and comparison with multi-criteria decision making methods (چکیده)
11 - چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی (چکیده)
12 - Brain Tumor Segmentation using Graph Coloring Approach in Magnetic Resonance Images (چکیده)
13 - کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه (چکیده)
14 - بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء با نقش میانجی اعتماد و ریسک درک شده در حوزه سلامت (چکیده)
15 - تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازی (چکیده)
16 - مروری بر رویکرد تفکر سیستمی در طراحی سامانههای اطلاعاتی سازمانها (چکیده)