بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyedmajid Zargarian


موارد یافت شده: 17

1 - رابطه بین سن، جنس و تحصیلات افراد در میزان رضایت مندی از بام سبز ( مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
2 - Effect of salicylic acid pretreatment on seed germination of 16 different ornamental landscape annuals under drought stress (چکیده)
3 - اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (چکیده)
4 - بررسی پارک های اکولوژیک (اکوپارک) (چکیده)
5 - گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز (چکیده)
6 - استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز (چکیده)
7 - نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی (چکیده)
8 - Effects of Four Rootstocks on Growth and Development of Three Rose Scion Cultivars (چکیده)
9 - اثر نوع و غلظت اکسین بر ریشه‌زایی قلمه‌های آبشار طلایی (Rosa banksiae Ait.) (چکیده)
10 - حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها (چکیده)
11 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
12 - بررسی باغ های ایرانی از دیدگاه نگهداشت انرژی (چکیده)
13 - بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه (چکیده)
14 - Lilium ledebourii (Baker) Bioiss, common Iranian name, \"Susan-E-Chelcheragh (چکیده)
15 - Study the effect of high level of CO2 Concentrations on anatomical and morphological traits in marigold (Tagets tenuifolia). (چکیده)
16 - Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera (چکیده)
17 - Effect of Nitrogen Application on Growth and Essential Oil Production of Peppermint ( Mentha piperita ) (چکیده)