بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: amin saghafi


موارد یافت شده: 14

1 - ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای (چکیده)
2 - Identification and control of chaos in nonlinear gear dynamic systems using Melnikov analysis (چکیده)
3 - کنترل دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده (چکیده)
4 - کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان (چکیده)
5 - Bifurcation and Chaos Prediction in Nonlinear Gear Systems (چکیده)
6 - Global bifurcation and chaos analysis in nonlinear vibration of spur gear systems (چکیده)
7 - Bifurcation and chaos in nonlinear gear vibration system (چکیده)
8 - ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
9 - Active vibration isolation of machinery and sensitive equipment using H∞ control criterion and particle swarm optimization method (چکیده)
10 - بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP (چکیده)
11 - بررسی ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل‌سازی هیبریدی (چکیده)
12 - کنترل فعال ایزولاسیون سیستم‌ها و تجهیزات اندازگیری حساس با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (چکیده)
13 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
14 - بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار (چکیده)