بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: arash abdolmaleki


موارد یافت شده: 16

1 - Protective effects of acetyl-l-carnitine against serum and glucose deprivation-induced apoptosis in rat adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
2 - Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect (چکیده)
3 - Neuroprotective effect of Lovastatin on motor deficit induced by sciatic nerve crush in the rat (چکیده)
4 - اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی (چکیده)
5 - How much time is needed for evaluating the sciatic nerve recovery after transect and graft conduit? (چکیده)
6 - Effects of Memantine (an NMDA receptor antagonist) intraperitoneal treatment on neuropathic pain induced by sciatic nerve ligation in rat (چکیده)
7 - Phenytoin intraperitoneal administration effects on neuropathic pain induced by chronic constriction injury in male rats (چکیده)
8 - The Effec of Memantine on Functional Recovery of the Sciatic Nerve Crush Injury in Rats (چکیده)
9 - Evaluation of neuroprotective, anticonvulsant, sedative and anxiolytic activity of citicoline in rats (چکیده)
10 - The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model (چکیده)
11 - نقش ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی (چکیده)
12 - اهمیت فیبرونکتین در تکوین، ترمیم و درمان: مقاله مروری (چکیده)
13 - اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی در موش‌های صحرایی نر (چکیده)
14 - کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم صدمه‌های اعصاب محیطی: یک مطالعه مروری (چکیده)
15 - اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی (چکیده)
16 - Chemical pain reduction after administration of Salvia multicaulis extracts in rats (چکیده)