بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zahra hejazi


موارد یافت شده: 9

1 - اهداف و مفاهیم اساسی برنامه درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی در پرتو چشم انداز جهانی (چکیده)
2 - بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان (چکیده)
3 - نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی (چکیده)
4 - گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان (چکیده)
5 - Compositional modification to porcelain opaque glazes by using zirconium silicate (چکیده)
6 - بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (چکیده)
7 - شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان (چکیده)
8 - Evaluation of Oct4 Expression Using p-Oct4-GFP Reporter Construct in Human Embryonic Kidney (HEK293T) Cell line. (چکیده)
9 - بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش (چکیده)