مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی محمد اسعدی , اصغر خوشنودیزدی , تغییرات کیفیت علوفه هفت گونه از پهن برگان علفی و گندمیان درمراحل فنولوژی( مطالعه موردی:در مراتع اسدلی و سیساب شهرستان بجنورد), مرتع, دوره (5), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (250-257)
 2. علی محمد اسعدی , علیرضا دادخواه , بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (17), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (589-603)
 3. علی محمد اسعدی , اصغر خوشنودیزدی , بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه بادرنجبویه (Boiss. Dracocephalum kotschyi ) در مراتع شهرستان بجنورد, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (406-414)
 4. علی محمد اسعدی , تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (1), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (85-96)
 5. حمید رضا مرادی , علی محمد اسعدی , حسین ارزانی , سید محسن حسینی , بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS, مرتع, دوره (1), شماره (2), سال (2007-9), صفحات (170-181)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی محمد اسعدی , غلامعلی حشمتی , معرفی گیاهان دارویی منطقه لنگر- قریکانلو شهرستان بجنورد , همایش فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی , 2012-09-26
 2. علی محمد اسعدی , محمد رحیمیان , بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گونه دارویی Plantago ovata , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران - ساری , 2011-03-02
 3. علی محمد اسعدی , اصغر خوشنودیزدی , بررسی نیازهای اکولوژیکی زرین گیاه در رویشگاه های خراسان شمالی , همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران - ساری , 2011-03-02
 4. علی محمد اسعدی , تعیین کیفیت علوفه گونه سیاه تاغ ( Haloxylon aphyllum) در سه مرحله رویشی , دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان , 2011-02-23
 5. علی محمد اسعدی , محمود قربان زاده نقاب , تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی , دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان , 2011-02-23
 6. علی محمد اسعدی , عبدالله نوروزی , بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) , اولین همایش ملی- دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان , 2007-03-05