مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. طاهر بابائی , سیداحمدرضا خضری , نقش نخبگان ایرانی پناهنده به عثمانی در اقدامات نظامی عثمانیان علیه صفویان (عصر سلیم اول و سلیمان قانونی؛ 926- 974ق), تاریخ و فرهنگ, دوره (53), شماره (107), سال (2022-12), صفحات (9-31)
 2. طاهر بابائی , ضبطیه, دانشنامه جهان اسلام, دوره (30), شماره (30), سال (2022-6), صفحات (321-322)
 3. طاهر بابائی , مدیریت دربار در حکومت صفویان و عثمانیان: بررسی تطبیقی اختیارات و وظایف ایشیک‌آقاسی‌باشی دیوان صفوی با مقامات مشابه در دربار عثمانی, پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (1), شماره (41), سال (2022-3), صفحات (99-122)
 4. طاهر بابائی , شهرامینی, دانشنامه جهان اسلام, دوره (28), شماره (28), سال (2021-3), صفحات (58-59)
 5. طاهر بابائی , حمیدرضا ثنائی , خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی), پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (10), شماره (41), سال (2021-3), صفحات (57-72)
 6. طاهر بابائی , حضور دیوان‌سالاران ایرانی در تشکیلات اداری امویان, تاریخ و فرهنگ, دوره (51), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (9-28)
 7. طاهر بابائی , ایران‌‌دوستی و شیعه‌گرایی قاضی‌زادۀ اردبیلی در تاریخنگاری عصر سلطان سلیم اول عثمانی (حک: 918-926ق), پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی, دوره (52), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (203-221)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. طاهر بابائی , ترجمه از عربی به فارسی جهت رفع نیاز ترکان عثمانی، مطالعه موردی: ترجمۀ وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان به دستور سلطان سلیم اول , دومین همایش بین المللی زبان عربی و هم کنشی تمدنی(پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات) , 2022-03-01
 2. طاهر بابائی , اقدامات فرهنگی گرجیان و ارامنه در مشهد؛ مطالعه موردی: الله‌وردی‌خان و خاندان قرچقای‌خان , ششمین کنفرانس بین المللی علمی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و گرجستان , 2021-12-17
 3. طاهر بابائی , منیژه صدری , نظام پرورش غلام صفویان و نسبت آن با سازمان مشابه حکومت‌های ممالیک و عثمانی , پنجمین کنفرانس بین المللی علمی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و گرجستان , 2020-10-29
 4. طاهر بابائی , بلوچستان در دایره‌المعارف‌نویسی ترکی (از عصر عثمانی تا عصر جمهوری ترکیه) , اولین همایش ملی مکران شناسی , 2020-12-27
 5. طاهر بابائی , ایرانیان و تامین مواد مدرسی مذهبی مدارس عثمانی (عصر اقتدار) , دومین همایش ملی مناسبات فکری ایران و عثمانی- انتشار 1399 , 2018-07-05