بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی


موارد یافت شده: 12

1 - کاربرد روش دیمتل در رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار بر پایداری سیستم ERP (چکیده)
2 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
3 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان (چکیده)
4 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
5 - بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی (چکیده)
6 - یکپارچه سازی اراضی و مکانیزاسیون مهم ترین راهکار افزایش بازدهی ارزش افزوده صنعت کشاورزی (چکیده)
7 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
8 - شفافیت گزارشگری مالی (چکیده)
9 - بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
10 - سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران (چکیده)
11 - بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص عملکرد زیست محیطی (چکیده)
12 - بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80 (چکیده)