بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران


موارد یافت شده: 10

1 - ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن (چکیده)
2 - ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار (چکیده)
3 - یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد (چکیده)
4 - تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با بکارگیری شبکه های عصبی (چکیده)
5 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
6 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
7 - یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها (چکیده)
8 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
9 - ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی (چکیده)
10 - مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار (چکیده)