بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران


موارد یافت شده: 12

1 - گزارش موردی دو مورد پرولاپس محفظه میانی کلوآک شترمرغ نر (چکیده)
2 - میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو (چکیده)
3 - مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC (چکیده)
4 - بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن (چکیده)
5 - الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن (چکیده)
6 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن، (چکیده)
7 - مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین (چکیده)
8 - ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب (چکیده)
9 - ارزیابی گذشته نگر روش پاکتی در برطرف کردن ضایعه ی چشم گیلاسی در سگ (چکیده)
10 - گزارش انجام عمل Perineal urethrostomy در گربه متعاقب جراحت ناحیه ی پرینه و پوشش پنیس توسط بافت های ترمیمی (چکیده)
11 - بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری (چکیده)
12 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)