بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: همایش ملی مهندسی مکانیک


موارد یافت شده: 16

1 - مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن (چکیده)
2 - بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان پکیج چگالشی (چکیده)
3 - بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان پکیج چگالشی (چکیده)
4 - بررسی ناپایداری کشیدگی درون در نانو/میکروتیرهای دوسرگیردار تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی (چکیده)
5 - اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM (چکیده)
6 - تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک (چکیده)
7 - معرفی و مدلسازی دسته موتور نوین چند محفظه ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
8 - Grey-based Taguchi Technique for Solving the Multi-objective Problem When EDM Hard Worked Steel (چکیده)
9 - بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال فولادهای زنگ نزن 304 به 430 (چکیده)
10 - بررسی کیفیت جوش‌های قوسی به کمک بازدهی ترمودینامیکی (چکیده)
11 - کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده (چکیده)
12 - بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم (چکیده)
13 - EFFECT OF AMBIENT TEMPERATURE ON IRREVERSIBILITY OF TIMBER DRYER ASSISTED HEAT PUMP (چکیده)
14 - بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
15 - تحلیل خزشی دیسکهای دوار با ضخامت متغیر (چکیده)
16 - تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی-زمانی (چکیده)