بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تالاب


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال (چکیده)
2 - ارزیابی ریسک کمّی غیر سرطان زایی جیوه و سرب در هشت گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO (چکیده)
3 - بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون (چکیده)
4 - ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی (چکیده)
5 - تحلیل و بررسی وضعیت،علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه (چکیده)
6 - مطالعه امکان سنجی توسعه پایدار دریاچه بزنگان (چکیده)
7 - برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط (چکیده)
8 - بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستم های آبی استان خراسان رضوی (چکیده)
9 - بررسی تجمع فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی (چکیده)
10 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)
11 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
12 - ارزیابی انباشت بیولوژیک فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی. (چکیده)
13 - مطالعه تغییرات درون گونه ای چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
14 - بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلی (چکیده)
15 - مطالعه ویژگیهای زیستی و بوم شناسی اردک نوک پهن (Anas clypeata) در تالاب گمیشان (چکیده)