بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: حمل ونقل


موارد یافت شده: 12

1 - ارایه مدل استراتژیک به منظور توسعه ناوگان خودروهای اشتراکی در صنعت گردشگری (چکیده)
2 - تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالا (چکیده)
3 - قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (چکیده)
4 - دیدگا های متفاوت در سایش چرخ و ریل و تأثیر پارامتر های مختلف بر آن (چکیده)
5 - تحلیل اصول و ملاحظات امنیتی در زیر ساخت حمل و نقل شهری در کلانشهرهای ایران (چکیده)
6 - ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی (چکیده)
7 - شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری (چکیده)
8 - تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی (چکیده)
9 - ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا (چکیده)
10 - زنان ، امنیت وحمل ونقل شهری (چکیده)
11 - ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری (چکیده)
12 - بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله (چکیده)