بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: رب گوجه فرنگی


موارد یافت شده: 9

1 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
2 - مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی (چکیده)
3 - ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی (چکیده)
4 - بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ (چکیده)
5 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
6 - برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی (چکیده)
8 - بررسی اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
9 - اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک (چکیده)