بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: قرائت


موارد یافت شده: 13

1 - نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی (چکیده)
2 - موسیقی عربی و قرائت قرآن (چکیده)
3 - ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر (چکیده)
4 - تواتر قرآن؛حقیقت،محدوده،و زمینه های روی آورد به آن (چکیده)
5 - روش علامه طباطبائی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزان (چکیده)
6 - میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن (چکیده)
7 - رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت (چکیده)
8 - اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهد (چکیده)
9 - تکثر معنا در متون دینی (چکیده)
10 - کتابت رسول خدا (ص) قبل از بعثت از نظر بلاشر (چکیده)
11 - واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا (چکیده)
12 - پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آن (چکیده)
13 - سرگذشت علوم قرآنی و حدیث در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا آمدن مغولان (389-616ق) (چکیده)