بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مچ


موارد یافت شده: 9

1 - مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا (چکیده)
2 - تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
3 - تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چرب (چکیده)
4 - برهمکنش سیال- جامد در عصب و تاندون های مچ دست (چکیده)
5 - بررسی اثر نسبت های مختلف فاز آبی، پروتئینها و امولسیفایرها بر ویژگی های رئولوژیکی کره کم چرب (چکیده)
6 - بررسی نقص های کارکردی - عملکردی در ورزشکاران دارای سابقه پیچیدگی مچ پا (چکیده)
7 - بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا (چکیده)
8 - بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران (چکیده)
9 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)