بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: NDVI


موارد یافت شده: 20

1 - ارتباط شاخص‌های پوشش گیاهی با رخداد آتش‌‌سوزی در نواحی رویشی ایران (چکیده)
2 - تحلیل زمانمند تغییرات پوشش گیاهی در استان خراسان رضوی به کمک سنجش از دور و پلتفرم Google Earth Engine (چکیده)
3 - شناسایی مناطق احتمالی اضافه برداشت آب کشاورزی در دشت کاشمر (چکیده)
4 - Investigating the impact of drought and dust on oak trees decline in the West of Iran (چکیده)
5 - Spatial distribution of soil erosion risk and its economic impacts using an integrated CORINE-GIS approach (چکیده)
6 - بررسی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با بارش و پوشش گیاهی در استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - Yield Gap Analysis Using Remote Sensing and Modelling Approaches: Wheat in the Northwest of Iran (چکیده)
8 - بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی (درصد نرمال، دهک ها، SPI، SPEI، US Drought Monitor و NDVI). (چکیده)
9 - Assessing vegetation restoration potential under different land uses and climatic classes in northeast Iran (چکیده)
10 - Evaluation of forage maize yield gap using an integrated crop simulation model-satellite imagery method (Case study: four watershed basins in Golestan Province) (چکیده)
11 - بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015 (چکیده)
12 - بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی (چکیده)
13 - بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
14 - بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
15 - تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد (چکیده)
16 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
17 - بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد (چکیده)
18 - مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS (چکیده)
19 - Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor (چکیده)
20 - پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI (چکیده)