بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین


موارد یافت شده: 11

1 - ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
2 - طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (چکیده)
3 - کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (چکیده)
4 - طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی (چکیده)
5 - تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین (چکیده)
6 - بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی (چکیده)
7 - زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
8 - طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول (چکیده)
9 - ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی          (چکیده)
10 - مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات (چکیده)
11 - شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه : صنایع کاشی استان یزد) (چکیده)