بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی


موارد یافت شده: 14

1 - توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای (چکیده)
2 - بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال (چکیده)
3 - سواد زیست‌محیطی؛ کشاورزی پایدار؛ مناطق روستایی؛ مدل وایکور؛ دهستان زوارم (چکیده)
4 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن) (چکیده)
5 - برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
6 - الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ (چکیده)
7 - ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم (چکیده)
8 - پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی (چکیده)
9 - ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (چکیده)
10 - ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) (چکیده)
11 - ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی (چکیده)
12 - جایگاه کشت‌های دوم در اقتصاد نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان دشت‌سر آمل) (چکیده)
13 - شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
14 - The role of natural factors in stability of rural settlements (case study: Sabzevar county) (چکیده)