بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ا رجبی


موارد یافت شده: 11

1 - شبیه سازی عددی احتراق همزمان زیستتوده- کنسانترههای سولفیدی و تولید آلایندهها در کوره فلش ذوب مس (چکیده)
2 - ارزیابی و مدلسازی پتانسیل گرمایش جهانی تولید شلتوک در استان فارس (چکیده)
3 - A Charge-Redistribution Phase-Domain ADC Using an IQ-Assisted Binary-Search Algorithm (چکیده)
4 - شبیه سازی عددی اثر مقدار گوگرد موجود در ذرات کنسانتره بر دمای شعله و تولید آلایندههای کوره فلش ذوب مس (چکیده)
5 - شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها (چکیده)
6 - Developه ی Developing a framework for studying and evaluating the kinds of psychological contracts inthe context of relationship marketing (چکیده)
7 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
8 - مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
9 - New records of the afghan Vole, Blanfordimys of ghanus (Rodenia: Arvicoinoe) form North- East of khorasan Iran (چکیده)
10 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو (چکیده)
11 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)