بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حامد مهدویان مهر


موارد یافت شده: 10

1 - مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
2 - جنبه های قانونی و ایمنی بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا (چکیده)
3 - مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش ها (چکیده)
4 - Performance of Lepidium perfoliatum seed gum in deep-fried battered chicken nugget: effect of gum concentration and batter temperature (چکیده)
5 - اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
6 - روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده (چکیده)
7 - بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
8 - مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی (چکیده)
9 - روشهای کاهش تخریب آروما در مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
10 - تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)