بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdolrahman Jaamialahmadi


موارد یافت شده: 37

1 - Fatigue life evaluation of Al-GFRP bonded lap joints under four-point bending using strain-life criteria (چکیده)
2 - شبیه‌سازی رشد عضله دوسررانی تحت کشش با بکارگیری الگوی چندمقیاسه (چکیده)
3 - The influence of GNP and nano-silica additives on fatigue life and crack initiation phase of Al-GFRP bonded lap joints subjected to four-point bending (چکیده)
4 - بررسی اثر آماده سازی سطحی و روش پخت بر ظرفیت تحمل بار و عمر خستگی اتصالات لبه ای چسبی (چکیده)
5 - Effect of nano-particle dispersion methods on mechanical behavior of Al-GFRP bonded joints under bending moment (چکیده)
6 - An investigation on fatigue life evaluation and crack initiation of Al-GFRP bonded lap joints under four-point bending (چکیده)
7 - تعیین نقاط بحرانی ماهیچه نیم وتری تحت کشش به کمک شبیه سازی رشد بافت نرم (چکیده)
8 - بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی (چکیده)
9 - Buckling analysis of orthotropic smart laminated nanoplates based on the nonlocal continuum mechanics using third-order shear and normal deformation theory (چکیده)
10 - بررسی تجربی برگشت فنری ورق کامپوزیتی الیاف شیشه/پی وی سی در فرآیند کشش خمش - U شکل (چکیده)
11 - بررسی تجربی فرآیند کشش عمیق ورق کامپوزیتی الیاف شیشه با زمینه پی‌وی‌سی در دماهای مختلف (چکیده)
12 - بررسی فرآیند کشش لوله بااستفاده از مدل آسیب GTN (چکیده)
13 - تحلیل پایداری نانو ورق های ساخته شده از گرافین با لایه های پیزوالکتریک براساس تئوری های تغییر شکل برشی و عمودی و الاستیسیته غیرمحلی (چکیده)
14 - بررسی فرآیند کشش عمیق ورق کامپوزیتی الیاف شیشه/ پی وی سی 1 در دماهای مختلف با استفاده از روش تجربی (چکیده)
15 - مطالعه ی تجربی استحکام خمشی اتصال هیبریدی چسبی (چکیده)
16 - تحلیل کمانش نانو ورق هوشمند تحت بارگذاری درون‌صفحه‌ای براساس تئوری‌های الاستیسیته غیرمحلی و تغییر شکل برشی و عمودی (چکیده)
17 - بررسی ملاک های تشخیص چروک در فرآیند هیدروفرمینگ لوله (چکیده)
18 - Ductile Failure and Safety Optimization of Gas Pipeline (چکیده)
19 - ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله ای (چکیده)
20 - حل تحلیلی کمانش ورقهای تابعی مدرج با لایه های پیزوالکتریک به کمک تئوری مرتبه بالای تغییر شکل برشی و عمودی (چکیده)
21 - مدل‌سازی میکرومکانیکی رفتار تغییرشکل در مقیاس میکروساختار فولاد ضدزنگ 316L بر پایه مدل میکروساختاری با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
22 - مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
23 - ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله ای (چکیده)
24 - An Investigation the Effects of Geometric Tolerances on the Natural Frequencies of Rotating Shafts (چکیده)
25 - بررسی اثرات تلرانسهای هندسی بر فرکانسهای طبیعی محورهای دوار (چکیده)
26 - مهندسی معکوس در طراحی و ساخت چرخدنده های حلزونی با استفاده از فرز 4 محور (چکیده)
27 - روش ابتکاری برای ساخت پره های گریز از مرکز با استفاده از فرز CNC 4 محور (چکیده)
28 - مهندسی معکوس در طراحی و ساخت پروانه های کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از فرز 5 محور (چکیده)
29 - A Modified Storen-Rice Bifurcation Analysis of Sheet Metal Forming Limit Diagrams (چکیده)
30 - Multiobjective optimization for force and moment balance of a four-bar linkage using evolutionary algorithms (چکیده)
31 - An Investigation Into the Prediction of Forming Limit Diagrams for Normal Anisotropic Material Based on Bifurcation Analysis (چکیده)
32 - Necking Prediction in Tube Hydroforming by Stress-Based Forming Limit Diagrams (چکیده)
33 - OPTIMAL FORCE AND MOMENT BALANCE OF A FOUR-BAR LINKAGE VIA GENETIC ALGORITHM (چکیده)
34 - Optimization of Force and Moment Balance of a Four-Bar Linkage using Multi-Objective Genetic Algorithm (چکیده)
35 - Necking prediction in tube hydroforming by stress-based forming limit diagrams (چکیده)
36 - The effect of anisotropy on forming limit diagrams based on bifurcation analysis (چکیده)
37 - Application of Neural Network and FEM to optimize ‎load path of T-shape tube hydroforming (چکیده)