بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Ghasemi


موارد یافت شده: 17

1 - The therapeutic effect of autologous bone marrow mesenchymal stem cells to prevent the progress of chronic allograft nephropathy (چکیده)
2 - The effect of an aerobic exercise program on the quality of life in children with cancer (چکیده)
3 - Hydrogeochemical investigations and groundwater quality assessment of Torbat-Zaveh plain, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
4 - تحلیل فقهی شخصیت حقوقی (چکیده)
5 - Hydrological and geochemical processes controlling the origin and transport of Arsenic in the Pangi area (NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
6 - Hydrogeochemical factors governing the origin and transport of Cr from ophiolitic complex to water resources in the Pangi area (Kadkan, NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
7 - بررسی شاخص های آلودگی منابع آب، در منطقه افیولیتی کته تلخ ( شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
8 - فرآیند های هیدرولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ منشأ کنترل کننده ارسنیک در منطقه کته تلخ (حوضه رود شور) (چکیده)
9 - بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
10 - تاثیرات زیست محیطی کروم (Cr) موجود در افیولیت ها و معادن کرومیتی گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت حیدریه) بر منابع آب و خاک منطقه (چکیده)
11 - تاثیرات هیدرو ژئو شیمیایی منطقه افیولیتی شمال شرق تربت حیدریه بر کیفیت آب های زیرزمینی منطقه گرماب-آبدارو (چکیده)
12 - ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - تحلیل عدم قطعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) (چکیده)
15 - Phytochemical screening, antimicrobial and antioxidant activities of Anabasis aphylla extracts (چکیده)
16 - The effects of PNF & static stretching on knee ROM of amputee athletes (چکیده)
17 - Hydraulic performance analysis of sewer systems with uncertain parameters (چکیده)