بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh zare


موارد یافت شده: 13

1 - خاندان سهروردی خاندان تصوف و علم در سرزمین های اسلامی (چکیده)
2 - دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایة منابع فارسی) و مقایسة آن با فقه امامیه (چکیده)
3 - اخلاق حکمرانی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
4 - شیخ زین الدین ابوبکر خوافی، عارفی گمنام از دیار خراسان (چکیده)
5 - بررسی و مقایسه عروج ارداویراف و بایزید بسطامی (چکیده)
6 - Co- Encapsulation of Tamoxifen citrate and Quercetin using 2HP- β- Cyclodextrin: A Response Surface Experimental Design (چکیده)
7 - Fenugreek (Trigonella foenum graecum) seed protein isolate: extraction optimization, amino acid composition, thermo and functional properties (چکیده)
8 - کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی (چکیده)
9 - سنتز نانوسفر حاوی داروی ضد سرطان تاموکسیفن سیترات با افزایش زیست سازگاری آن (چکیده)
10 - Effects of Three Different drying Methods on Protein Solubility and Color Parameters of Fenugreek Protein Isolate (چکیده)
11 - قیام ابوعیسی اصفهانی علیه امویان در سده دوم هجری (چکیده)
12 - مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا (چکیده)
13 - Factors Affecting the Quality of Audit Committee: A Study (چکیده)