بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Iman Aghamolaie


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی خصوصیات مهندسی خاکهای شهر کرمان و عوامل مؤثر بر میزان رمبندگی آنها (چکیده)
2 - Investigating the Effect of Sedimentary Basin on Consolidation of the Kerman Fine-Grained Soils (چکیده)
3 - Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad (چکیده)
4 - Investigating the Development of Kerman’s Soil Structure and its Effect on the Collapsibility index (چکیده)
5 - 3D geotechnical modeling of subsurface soils in Kerman city, southeast Iran (چکیده)
6 - بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان (چکیده)
7 - بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها (چکیده)
8 - ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان (چکیده)
9 - Assessment of structural sensitivity of Kerman City deposits (چکیده)
10 - بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان (چکیده)
11 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا (چکیده)
12 - Providing a New Empirical Failure Criterion for Intact Rock and Comparing it With Three Criteria Bieniawski, Ramamurthy and Hook-Brown (چکیده)
13 - ارزیابی پایداری سد رابر در مقابل زمین لرزه (چکیده)
14 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی مارن به عنوان منبع قرضه ریزدانه سد: مطالعه موردی (چکیده)
15 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری (چکیده)
16 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا (چکیده)
17 - تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا (چکیده)
18 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا (چکیده)