بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Lotfalipour


موارد یافت شده: 73

1 - مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (چکیده)
2 - مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) (چکیده)
3 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل (چکیده)
4 - بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) (چکیده)
5 - شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP (چکیده)
6 - Optimization of Various Bank Loans Based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Case Study of Bank Melli) (چکیده)
7 - بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران (چکیده)
8 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
9 - نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی) (چکیده)
10 - تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
11 - شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران (چکیده)
12 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
13 - بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران (چکیده)
14 - بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) (چکیده)
15 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست (چکیده)
16 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO (چکیده)
17 - بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران (چکیده)
18 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ (چکیده)
19 - مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) (چکیده)
20 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
21 - مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران (چکیده)
22 - اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران (چکیده)
23 - برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با به‌کارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM) (چکیده)
24 - INVESTIGATING RELATIONSHIP BETWEEN POWER CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN IRAN DURING 1966-2010 (چکیده)
25 - Impact of Financial Development on the Environmental Quality in Iran (چکیده)
26 - The Environmental Issues and Forecasting Threshold of Income and Pollution Emissions in Iran Economy (چکیده)
27 - The Impact of Exchange Rate Volatility on Trade Balance of Iran (چکیده)
28 - نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (چکیده)
29 - نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور (چکیده)
30 - A Look at Oil Revenues Effect on Agriculture Section in Iran (چکیده)
31 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
32 - Investigation the Influencing Mechanisms & Short Term - Long Term Dynamism Impact of Iran’s Oil Revenues on Value Added in Agriculture (چکیده)
33 - اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) (چکیده)
34 - بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی (چکیده)
35 - اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا (چکیده)
36 - بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند (چکیده)
37 - Forecasting Tehran Stock Exchange Return; Kalman Filter Approach (چکیده)
38 - The Optimum Oil Revenue in Iran (چکیده)
39 - Trade Openness and Inflation. Evidence from MENA Region Countries (چکیده)
40 - Exchange Rate Impacts on Investment of Manufacturing Sectors in Iran (چکیده)
41 - Prediction of CO2 Emissions in Iran using Grey and ARIMA Models (چکیده)
42 - بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران (چکیده)
43 - بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران (چکیده)
44 - بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه » (چکیده)
45 - بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) (چکیده)
46 - بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران (چکیده)
47 - تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران (چکیده)
48 - نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
49 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
50 - بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران (چکیده)
51 - نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
52 - شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری در هند (چکیده)
53 - مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها (چکیده)
54 - بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن (چکیده)
55 - ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط (چکیده)
56 - بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی (چکیده)
57 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توس (چکیده)
58 - بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران (چکیده)
59 - Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran (چکیده)
60 - آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن (چکیده)
61 - ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی (چکیده)
62 - بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان (چکیده)
63 - تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا (چکیده)
64 - اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران (چکیده)
65 - Economic consequences of obesity (چکیده)
66 - ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه (چکیده)
67 - بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
68 - علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامی (چکیده)
69 - بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
70 - اثر الحاق به WTO بر صنایع غذایی استان از نگرش مدیران (چکیده)
71 - ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران (چکیده)
72 - بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان (چکیده)
73 - تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهران (چکیده)