بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Vahid KHademzadeh


موارد یافت شده: 20

1 - استعاره های مفهومی مبتنی بر هت دوری andndash; نزدیکی در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
2 - استعاره های مفهومی مبتنی بر جهت کنه – وجه در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
3 - استعارۀ مفهومی «دانستن به مثابه ی دیدن» در نظام فلسفی ملاصدرا (چکیده)
4 - نقد اشکالات فخررازی به ابن‌سینا دربارة حقیقت علم (چکیده)
5 - استعاره های هتی محیط andndash; محاط در نظام فلسفی ملاصدرا (چکیده)
6 - تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا (چکیده)
7 - تحلیل آماری از استعاره های مفهومی علیت در بخش الهیات کتاب الشفاء ابن سینا (چکیده)
8 - تحلیل انتقادی نتایج فلسفی آزمایش های مغز دوپاره در چارچوب نظام فلسفی ابن سینا و ملاصدرا (چکیده)
9 - A STUDY ON UP-DOWN ORIENTATIONAL METAPHORS IN MULLĀ ṢADRĀ’s PHILOSOPHY (چکیده)
10 - تحلیل استعاری وجود شناسی صدرایی: استعاره جهتی داخل – خارج (چکیده)
11 - انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد (چکیده)
12 - Metaphorical Analysis of Causation in Islamic Philosophy (چکیده)
13 - استعاره موجود حقیقی به مثابه امر ثابت نزد ابن سینا و ملاصدرا (چکیده)
14 - استعاره وجود به مثابه امر سیال در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
15 - استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف (چکیده)
16 - مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن‌سینا و ملاصدرا) (چکیده)
17 - تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن (چکیده)
18 - بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه ها (چکیده)
19 - بررسی شرایط سه گانۀ تسلسل محال (چکیده)
20 - استعاره وجود به مثابه نور در فلسفه ملاصدرا (چکیده)