مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Elham Yasari , Mehdi Panahi , Ahmad Rafiee , Multi‐objective optimization and techno‐economic analysis of CO 2 utilization through direct synthesis of di‐methyl ether plant, International Journal of Energy Research, Volume (45), No (12), Year (2021-10), Pages (18103-18120)
 2. Mohammad Ziaei , Mehdi Panahi , Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami , Ahmad Rafiee , Kaveh Khalilpour , A highly carbon‐efficient and techno‐economically optimized process for the renewable‐assisted synthesis of gas to liquid fuels, ammonia, and urea products, International Journal of Energy Research, Volume (45), No (11), Year (2021-9), Pages (16362-16382)
 3. VAHID KHEZRI , Mehdi Panahi , Elham Yasari , Sigurd Skogestad , Application of Surrogate Models as an Alternative to Process Simulation for Implementation of the Self-Optimizing Control Procedure on Large-Scale Process Plants—A Natural Gas-to-Liquids (GTL) Case Study, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (60), No (13), Year (2021-4), Pages (4919-4929)
 4. Mostafa Zarandi , Mehdi Panahi , Ahmad Rafiee , Simulation of a Natural Gas-to-Liquid Process with a Multitubular Fischer–Tropsch Reactor and Variable Chain Growth Factor for Product Distribution, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (59), No (43), Year (2020-10), Pages (19322-19333)
 5. saeed fallah ramezani , MEHDI KARIMI , Mehdi Panahi , Ahmad Rafiee , Sustainable Dimethyl Carbonate Production from Ethylene Oxide and Methanol, Chemical Engineering & Technology, Volume (43), No (12), Year (2020-9), Pages (2484-2492)
 6. VAHID KHEZRI , Elham Yasari , Mehdi Panahi , عباس خسروی , Hybrid Artificial Neural Network–Genetic Algorithm-Based Technique to Optimize a Steady-State Gas-to-Liquids Plant, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (59), No (18), Year (2020-5), Pages (8674-8687)
 7. علیرضا ارجمند , Mehdi Panahi , Ahmad Rafiee , Fischer-Tropsch synthesis in a bottom split reactive dividing wall column, Chemical Engineering and Processing, Volume (148), Year (2020-2), Pages (107798-107810)
 8. Mohammad Ziaei , Mehdi Panahi , Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami , احمد رفیعی , کاوه رجب خلیل پور , Maximizing the profitability of integrated Fischer-Tropsch GTL process with ammonia and urea synthesis using response surface methodology, Journal of CO2 Utilization, Volume (35), Year (2020-1), Pages (14-27)
 9. Ahmad Rafiee , Kaveh Rajab Khalilpour , Dia Milani , Mehdi Panahi , Trends in CO2 conversion and utilization: A review from process systems perspective, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume (6), No (5), Year (2018-10), Pages (5771-5794)
 10. hadi fazeli , Mehdi Panahi , Investigating the potential of carbon dioxide utilization in a gas-to-liquids process with iron-based Fischer-Tropsch catalyst, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume (52), Year (2018-4), Pages (549-558)
 11. Mehdi Panahi , Elham Yasari , Ahmad Rafiee , Multi-objective optimization of a gas-to-liquids (GTL) process with staged Fischer-Tropsch reactor, Energy Conversion and Management, Volume (163), No (1), Year (2018-2), Pages (239-249)
 12. Ahmad Rafiee , Mehdi Panahi , Kaveh Rajab Khalilpour , CO2 utilization through integration of post-combustion carbon capture process with Fischer-Tropsch gas-to-liquid (GTL) processes, Journal of CO2 Utilization, Volume (18), No (1), Year (2017-3), Pages (98-106)
 13. Mehdi Panahi , Sigurd Skogestad , Economically efficient operation of CO2 capturing process part I: Self-optimizing procedure for selecting the best controlled variables, Chemical Engineering and Processing, Volume (50), No (1), Year (2011-2), Pages (247-253)
 14. Ahmad Rafiee , Mehdi Panahi , Optimal Design of a Gas-to-Liquids Process with a Staged Fischer-Tropsch Reactor, Chemical Engineering & Technology, Volume (39), No (10), Year (2016-10), Pages (1778-1784)
 15. Vivek Gera , Mehdi Panahi , Nitin Kaistha , Sigurd Skogestad , Economic Plantwide Control of the Cumene Process, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (52), No (2), Year (2013-1), Pages (830-846)
 16. Mehdi Panahi , Sigurd Skogestad , Selection of Controlled Variables for a Natural Gas to Liquids Process, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (51), No (30), Year (2012-8), Pages (10179-10190)
 17. Mehdi Panahi , Ahmad Rafiee , Sigurd Skogestad , Magne Hillestad , A Natural Gas to Liquids Process Model for Optimal Operation, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (51), No (1), Year (2012-1), Pages (425-433)
 18. Mehdi Panahi , Sigurd Skogestad , Economically efficient operation of CO2 capturing process. Part II. Design of control layer, Chemical Engineering and Processing, Volume (52), No (1), Year (2012-2), Pages (112-124)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. اویس نازپرور , مهدی پناهی , طراحی ساختار کنترلی خودبهینه برج تقطیر با جریان جانبی , شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19
 2. علی اصغر محجوبی , مهدی پورافشاری چنار , مهدی پناهی , شناسایی تنگناها و افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی‌ن‍ژاد , اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03
 3. علی اصغر محجوبی , مهدی پورافشاری چنار , مهدی پناهی , بهینه‌سازی فرآیندی واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ن‍ژاد , اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03
 4. مصطفی اسفندیاری مقدم , مهدی پناهی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , تعیین ساختار کنترلی خودبهینه واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز بیدبلند , اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03
 5. مصطفی صباغی , مهدی پناهی , علی دشتی , شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات , اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03
 6. هادی فاضلی , مهدی پناهی , احمد رفیعی , ناصر ثقه الاسلامی , بهینه سازی فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع با استفاده از کاتالیست آهن در راکتور فیشر-تروپش با تاکید بر مصرف کربن دی اکسید , ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک , 2017-02-21
 7. مهدی پناهی , محمد شاهرخی , شبیه سازی دینامیکی و کنترل راکتور بستر ثابت سنتز فیشرتروپش در فرآیند GTL , نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران . 1383 , 2004-10-22
 8. علیرضا دهقان بیدختی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , مهدی پناهی , بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه , پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

انگلیسی

 1. VAHID KHEZRI , Mehdi Panahi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Application of Surrogate-Assisted Gray Wolf Optimization (SAGWO) Algorithm for Optimization of Large-Scale Process Plants with Computationally Expensive Evaluation – Gas to Liquids (GTL) Process Case Study , The 11th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2020) , 2020-10-28
 2. VAHID KHEZRI , Mehdi Panahi , Elham Yasari , عباس خسروی , Comparing Performance of Evolutionary Algorithms for Optimizing Synthetic and Real-world Case Studies , The 11th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2020) , 2020-10-28
 3. Mostafa Zarandi , sajjad namazi rad , Mehdi Panahi , احمد رفیعی , Process simulation and techno-economic assessment of hybrid natural gas and biomass conversion to liquid fuel , The 11th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2020) , 2020-10-28
 4. Saeed Akrami , Mehdi Panahi , Elham Yasari , Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- , شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-22
 5. Amirreza Zamani Meighani , Mehdi Panahi , Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami , Self-Optimizing Control Structure Design for a Staged Fischer-Tropsch GTL Process – Steady State Analysis , The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018) , 2018-05-06
 6. Mehdi Panahi , Sigurd Skogestad , Optimal Operation of a CO2 Capturing Plant for a Wide Range of Disturbances , AIChE Annual Meeting 2011 , 2011-10-16
 7. Mehdi Panahi , Sigurd Skogestad , Controlled Variables Selection for a Gas-to-Liquids Process , AIChE Annual Meeting 2011 , 2011-10-16
 8. Mehdi Panahi , Sigurd Skogestad , Ramprasad Yelchuru , Steady State Simulation for Optimal Design and Operation of a GTL Process , Proceedings of the 2nd Annual Gas Processing Symposium , 2010-01-10
 9. Mehdi Panahi , Mehdi Karimi , Sigurd Skogestad , Magne Hillestad , Hallvard F. Svendsen , Self-Optimizing and Control Structure Design for a CO2 Capturing Plant , 2nd Annual Gas Processing Symposium , 2010-01-10