بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی


موارد یافت شده: 15

1 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین رسیدگی میوه هندوانه بر مبنای تحریک آکوستیکی (چکیده)
2 - آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
3 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
4 - مدل تغییر شکل تایر در اثر بار (چکیده)
5 - طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور (چکیده)
6 - بررسی تاثیر میزان خلإ بر پارامتر کیفی چروکیدکی و زمان خشک شدن کیوی (چکیده)
7 - بررسی اثر خلا بر خاصیت آبگیری مجدد کیوی خشک شده در یک خشک کن خلایی (چکیده)
8 - تعیین رسیدگی میوه هندوانه مبتنی بر روشهای آکوستیکی (چکیده)
9 - بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد (چکیده)
10 - بررسی و تعیین کارایی انرژی آفتابگردان دیم در منطقه کالپوش- شهرستان شاهرود (چکیده)
11 - ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان (چکیده)
12 - تعیین شاخص های مکانیزاسیون و تعداد تراکتور مناسب بر اساس بهترین زمان کاشت محصولات در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
13 - برآورد نسبت انرژی ورودی به خروجی و تحلیل زینه نهاده ها درتولید محصول انگور سلطانی (مطالعه موردی قوچان) (چکیده)
14 - جداساز خاک برای کاهش ضایعات فرآوری چغندر قند (چکیده)
15 - مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن (چکیده)