بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ) (چکیده)
2 - مروری بر نانوذرات لیپیدی جامد و کاربرد آن در حوزة غذایی (چکیده)
3 - بررسی تاثیر صمغ دانه قدومه شهری بر روی پایداری خامه قنادی (چکیده)
4 - ارزیابی میزان جذب روغن ناگت گوشت سرخ شده به روش عمیق تحت تاثیر: افزودن آرد لوبیا قرمز، صمغ کتیرا، دما و زمان (چکیده)
5 - مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی (چکیده)
6 - بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد (چکیده)
7 - بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری (چکیده)
8 - تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر افت وزنی، سفتی بافت و خواص حسی فلفل دلمه ای به روش سطح پاسخ (چکیده)
9 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
10 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
11 - تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ (چکیده)
12 - بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
13 - مروری بر خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فاسیوم (چکیده)