بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
2 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
3 - بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب (چکیده)
4 - مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک (چکیده)
5 - زون گسلی آستانه و نقش آن در ایجاد ساختارهای نفوذ پذیر (چکیده)
6 - تحلیل ساختاری ورقه سیاه خانی در شمال دامغان (چکیده)
7 - اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری (چکیده)
8 - مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) (چکیده)
9 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های نئوژن شرق کپه داغ (چکیده)
10 - بررسی نهشته های کرتاسه بالایی در بلوک لوت و معرفی سازند بصیران (چکیده)
11 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
12 - آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
13 - ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد (چکیده)
14 - مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات (چکیده)
15 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)