بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور


موارد یافت شده: 14

1 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
2 - مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی (چکیده)
3 - میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش قره سو (جنوب غرب شهرستان کلات نادری) (چکیده)
4 - بررسی پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالایی و ژالئوسن زیرین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک (چکیده)
5 - بررسی سازند آب تلخ و تعیین مرز سانتونین- کامپانین در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
6 - بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد (چکیده)
7 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد (چکیده)
8 - بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز (چکیده)
9 - بررسی سد زیرزمینی ابیورد (چکیده)
10 - بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه (چکیده)
11 - مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول (چکیده)
12 - بررسی میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش محاسبات عددی (چکیده)
13 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
14 - اهمیت برداشتهای ژئوفیزیک در محدوده طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)