بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ترک خوردگی


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
2 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
3 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
4 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
5 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
6 - تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی (چکیده)
7 - رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S (چکیده)
8 - اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی (چکیده)
9 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
10 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
11 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)