بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خصوصیات شیمیایی


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران و پتانسیل بیماری زایی آن (چکیده)
2 - مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی (چکیده)
3 - بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک (چکیده)
4 - اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آن (چکیده)
5 - تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica بر پراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
6 - ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد (چکیده)
7 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته (چکیده)
8 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
9 - تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
10 - بررسی تأثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی (چکیده)
11 - بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما (چکیده)
12 - بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند (چکیده)