بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ریزازدیادی


موارد یافت شده: 10

1 - اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL. (چکیده)
2 - ریزازدیادی درون شیشه گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند (چکیده)
3 - ریزازدیادی تاج خروس زینتی Celosia argentea در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
4 - ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum (چکیده)
5 - ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی (چکیده)
6 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
7 - بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه (چکیده)
8 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
9 - اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (چکیده)
10 - ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها (چکیده)