بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شکر


موارد یافت شده: 11

1 - ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2 - عملکرد شکر، خصوصیات مرفولوژیکی و بهره وری آب در کشت بهاره و پاییزه ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) (چکیده)
3 - اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز (چکیده)
4 - شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند (چکیده)
5 - برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب (چکیده)
6 - برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) (چکیده)
7 - تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده) (چکیده)
8 - ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان (چکیده)
9 - اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی (چکیده)
10 - گزارش یک مورد لب شکری (Cheiloschisis) در گوساله هلشتاین (چکیده)
11 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)