بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: NDV


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015 (چکیده)
2 - بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی (چکیده)
3 - بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
4 - بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
5 - تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد (چکیده)
6 - Isolation and Molecular Identification of a velogenic viscerotropic Newcastle Disease Virus, Genotype VIId in a dead Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) in Iran’s Northeastern Town of Quchan (چکیده)
7 - Haemadsoroption-RT-PCR Assay: A Novel Simple Approach to Concentrate and increase the sensitivity of detecting NDV from Fecal and Environmental Samples (چکیده)
8 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
9 - Isolation and Molecular Pathotyping of Newcastle Disease Virus from Ostrich Flocks of Northeast Iran (چکیده)
10 - Newcastle disease virus isolated from laying chicken flocks is the same strain circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
11 - Isolation and molecular characterization of Newcastle Disease Virus circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
12 - بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد (چکیده)
13 - مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS (چکیده)
14 - Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor (چکیده)
15 - پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI (چکیده)